اخبار نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی سخت افزار شانگهای چین نوا

2019-12-17

امروز اولین روز برای نمایشگاه بین المللی سخت افزار چین 2018 است.
غرفه nova no.:7.1c053.
حتی اگر این نمایشگاه جمعیت بیشتری از نمایشگاه کانتون نداشته باشد.
این نیز ارزش ارزش را دارد.
ما با آسیایی ، اروپایی با مشتری ملاقات می کنیم.
امیدوارم که در 2 روز آینده با جهانی تر دیدار کنیم.+86-159 679 09088
[email protected]