اخبار نمایشگاه

124th نمایشگاه غرفه کانتون

2019-12-17

به مشتری جهانی خوش آمدید.
غرفه چرخ نووا 14.2f02 از 15th - 19th ، اکتبر.
نمایشگاه 124 کانتون 1 فاز.
ما به گرمی از آمدن شما برای دیدار با ما استقبال می کنیم.
چرخ برش ما ، چرخ سنگزنی ، فلپ در انتظار شما هستند.
در ضمن هدیه منتظر جمع آوری شماست.+86-159 679 09088
[email protected]