اخبار نمایشگاه

نمای غرفه نمایشگاه کانتینای نوا 125 ، چرخ ساینده

2019-12-17

منطقه غرفه نمایشگاه کانتون شماره C منطقه 14.2G02 از ساعت 15 ، - 19 ، (دوشنبه و جمعه بعدی) ..
چرخ ساینده / چرخ برش / چرخ سنگزن / دیسک فلپ در انتظار شما است.+86-159 679 09088
[email protected]