سؤالات متداول

چند قطعه از تولید روزانه؟

2020-01-06

اندازه های مختلف چرخ های ساینده وجود دارد.

به طور کلی ، ما می توانیم روزانه 5 تن چرخ ساینده تولید کنیم.

+86-159 679 09088
[email protected]