اخبار شرکت

مشتری کامبوجی 200000pcs چرخ 4 اینچ برش پخته شده است ، فقط منتظر بسته هستید.

2020-03-07

چرخ برش 200 اینچی مشتری کامبوجی 200000 قطعه 4 اینچ پخت و پز کرده است ، فقط منتظر بسته بندی است.


+86-159 679 09088
[email protected]