اخبار شرکت

مشتری کره ای 40000 قطعه 4 اینچ و 10000 قطعه چرخ برش 14 اینچ پخت و پز ، فقط در انتظار ارسال برای بسته بندی.

2020-03-10
+86-159 679 09088
[email protected]