اخبار شرکت

برس چهار سیم پیچ و تاب سیم پیچ ، سیم مچاله شده ، چرخ ، براش ساده پیچ و تاب ، برس استیل ضدزنگ را معرفی کنید.

2020-03-11

معرفی چهار نوع برس سیم پیچ ، سیم چرخ Crimped ، برس ساده twtist ، برس سیم از جنس استنلس استیل

برس کاسه پیچ و تابچرخ سیم مچاله شده


قلم مو ساده و سادهقلم مو از جنس استنلس استیل

+86-159 679 09088
[email protected]