اخبار نمایشگاه

واحد قدرت برش چرخ

2020-03-16
دستگاه برش چرخ چرخ ، که شامل چرخ دنده برش ، بدنه شافت چرخ ، چرخ شافت چرخ ، چرخ برش ، چرخ دنده انتقال ، شافت چرخ دنده ، گیربکس ، بدنه شافت گیربکس ، برآمدگی چرخ برش و قاب ثابت ، هر دو بدنه شافت چرخ برقی و بدنه شافت گیربکس بر روی حفره چرخ برش ثابت شده است. یک انتهای شافت چرخ برقی چرخ دنده برش را برطرف می کند. انتهای دیگر شافت چرخ برش از بدنه شافت چرخ برش عبور کرده و به چرخ برش ثابت می شود. چرخ دنده از طریق شافت چرخ دنده انتقال به چرخ دنده انتقال می یابد. گیربکس گیربکس بر روی بدنه شافت گیر ثابت است. گیربکس گیربکس با چرخ دنده برش مطابقت دارد ، هدف از این کار تهیه دستگاه قدرت برش چرخ با ساختار ساده ، طراحی مناسب ، کارکرد آسان و اثر خوب بازیافت است.
+86-159 679 09088
[email protected]